Rezervaţia Naturală "Pădurea Domnească"
ADUNAREA GENERALĂ ORGANIZAȚIEI PRIMARE SINDICALE s-a petrecut pe 17.04.2024
17.04.2024

La data de 17.04.2024 s-a petrecut Adunarea Generală de dare de seamă a Organizației Primare Sindicale. La adunare a participat Președintele Federației "SINDSILVA" dl. Ghenadie Grubîi.

Lucrul Comitetului Sindical în perioada de dare de seamă a primit calificativul satisfăcător. 

Copyright © 2024 Toate Drepturile Rezervate.