Rezervaţia Naturală "Pădurea Domnească"
Desfășurarea concursului "Сel mai bun maistru silvic-2023".
24.08.2023

Pe 15.08.2023 în cadrul R.N. "Pădurea Domnească" Î.S., a avut loc concursul "Сel mai bun maistru silvic". 

Cu multă sîrguință, maiștrii silvici și-au demonstrat abilitățile și cunoștințele acumulate în domeniul silviculturii.

Conform punctajului acumulat, maistrul-silviс Vasilii Gherman s-a clasat pe locul I, fiind urmat de Ghenadie Zalevschi - locul II și Radu Țurcanu - locul III.

Îi dorim succes domnului Vasilii Gherman la etapa II a concursului care se v-a desfășura la ÎS "Nisporeni-Silva"!

Copyright © 2024 Toate Drepturile Rezervate.