Rezervaţia Naturală "Pădurea Domnească"
ADUNAREA GENERALĂ A ORGANIZAȚIEI PRIMARE SINDICALE s-a petrecut pe 24 februarie 2023
28.02.2023

      La data de 24.02.2023 s-a petrecut Adunarea Generală de dare de seamă și alegeri a Organizației Sindicale Primare a Î.S. R.N. "Pădurea Domnească ".

La adunare a participat Președintele Federației " SINDSILVA ", dl Ghenadie Grubîi.

Lucrul Comitetului Sindical în perioada de dare de seamă a primit calificativul satisfăcător.

Au fost alese organele de conducere și control a Organizației Primare Sindicale (Comitetul Sindical , Președintele Comitetului Sindical, Comisia de Cenzori). 

Copyright © 2024 Toate Drepturile Rezervate.