Prima pagină   »  Contacte   »  Lista colaboratorilor

Lista colaboratorilor

   
Lista colaboratorilor
Lista angajaților
Nr. de rând
Funcția
Numele Prenumele
Numărul de contact
1
Director
Movileanu Sergiu
069329890
2
Vicedirector stiintific  
 Bucatari Serghei
060264107
3
Inginer silvic-șef
Igor Voloșin
079337908
4
Contabil-șef
Duduță Tatiana
069777801
5
Inginer Fond Forestier
Elena Schin
060249190
6
Inginer pază și protecția pădurii
Gheorghe Barancean
068097443
7
Maistru pădurar
Radu Țurcanu
069755747
8
Maistru pădurar
Marin Teșcureanu
060374006
9
Maistru pădurar
Ghenadie Zalevschi
060903168
11
Maistru pădurar
Vasile Gherman
068094782
12
Economist  
Diana Buzuleac
078017229
13
Colaborator Științific Inferior
Colaborator Științific Inferior
Vitalie Stelea
067156203
14
Specialist SSM
Stanislav Bogdan
069235808
15
Specialist resurse umane   
Eugenia Eladi
069411246
16
Maistru grup de reparație 
Vasile Provoroțchi
069060731
17
Contabil sectorul Balatina
Olga Poberejeț    
024941292
069255440
18
Contabil sectorul Călinești
Emilia Rotari
076705888
19
Secretar
Cristina Muncă
068074981