Prima pagină   »  Comunicare   »  Noutăți
Noutăți
13.02.2019  
Inițierea procedurii de schimb a doi zimbri dintre Rezervația Naturală "Pădurea Domnească"ÎS cu Rezervația Naturală "Nalibokskii"Republica Belarus
Zimbrul (Bison bonasus) este o specie simbol şi esenţială pentru ecosistemele din Republica Belarus şi din Republica Moldova. Creşterea numărului zimbrilor e importantă nu doar pentru supravieţuirea speciei, ci şi pentru conservarea biodiversităţii.Începînd cu anul 2006, în Republica Moldova, zimbrul este întreţinut în captivitate în cadrul zimbrăriei din Rezervaţia Naturală „Pădurea Domnească” ÎS şi pînă în prezent a trecut toate etapele necesare pentru aclimatizarea sa ca specie. Reieşind din importanţa deosebită pe plan regional, pentru conservarea ex-situ a populaţiei de zimbru, a fost iniţiată procedura de schimb a doi zimbri masculi din zimbrăria Rezervaţiei Naturale „Pădurea Domnească” cu două femele de zimbru din Rezervaţia Naturală “Nalibokskii” Republica Belarus. În acest context, în perioada 4-8 februarie 2019, cu o vizită de lucru la Ministerul Pădurilor din Republica Belarus, s-au aflat, reprezentanţii Agenţiei “Moldsilva”. În cadrul întrunirilor cu partenerii beloruşi s-a discutat despre aspectele genetice ale populaţiilor de zimbri, probleme de management şi conservare. Concomitent a fost semnat şi protocolul de schimb a zimbrilor, în care părţile semnatare au convenit că femelele de zimbru oferite de partea belorusă vor fi din populaţia de zimbri întreţinută în condiţii de libertate din cadrul Rezervaţiei “Nalibokskii”. Totodată, reprezentanţii Agenţiei “Moldsilva”, au efectuat o vizită de familiarizare cu condiţiile de management a faunei sălbatice din cadrul Rezervaţiei “Nalibokskii“, la fel au făcut cunoştinţă cu experienţa personalului silvic în domeniul pregătirii şi perfecţionării cadrelor din cadrul Centrului Republican pentru Studii Avansate a Managerilor și Specialiștilor în Silvicultură, activităţii Centrului Republican de Selecţie a Seminţelor Forestiere, Întreprinderii Republicane de Cinegetică “Belgosohota”, precum şi în domeniul organizării securităţii antiincendiare în cadrul Gospodăriei Silvice Volojinsk.