vezi mai mult

Programul național de împădurire 2023!
24.11.2023     
 
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Noutăți » Regulamentul cu privire la organizarea concursului de desen al copiilor de toate vârstele cu genericul ,,Pădurea Domnească – colţ de rai,,
24
08.2020
Regulamentul cu privire la organizarea concursului de desen al copiilor de toate vârstele cu genericul ,,Pădurea Domnească – colţ de rai,,
   
 

 

Regulamentul

cu privire la organizarea concursului de desen al copiilor de toate vârstele

 cu genericul ,,Pădurea Domnească - colţ de rai,,

Capitolul I.

Noţiuni de bază

1.     Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare, precum şi condiţiile de participare la concursul de desen pentru copiii de toate vârstele cu genericul ,,Pădurea Domnească - colţ de rai,, (în continuare Regulament).

2.     Concursul este organizat de către Rezervaţia Naturală,, Pădurea Domnească ,,Întreprindere de Stat (în continuare Organizator).

3.     Concursul are drept scop identificarea şi aprecierea autorilor celor mai valoroase desene, care vizează RN,, Pădurea Domnească,,

4.     Activitatea privind organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor  concursului este efectuată de către Vicedirector, Secţia Ştiinţă  a Rezervaţiei şi   Şcoala de Arte Glodeni.

5.     Modul de organizare, desfăşurare şi condiţiile de participare la concurs, precum şi modalitatea de prezentare a desenelor, dar şi criteriile de apreciere a acestora sunt aduse la cunoştinţa participanţilor de către angajaţii Secţiei Ştiinţă.

6.     Regulamentul concursului este disponibil pe pagina oficială  web a Organizatorului: www.pădurea domnească silvicultură.md  ori pagina de pe Facebook ,,Pădurea Domnească,, .

Capitolul II.

Perioada şi modul de desfăşurare

7.     Concursul se va desfăşura în perioada 01 august  -  27 august, inclusiv, care va include 2 etape.

1)    01 august- 27 august 2020 depunerea desenelor,

2)    27 august, evaluarea desenelor şi desemnarea cîştigătorilor

8.     Înscrierea şi participarea la concurs se va efectua pe pagina Web a rezervaţiei şi pagina Facebook .

9.     Luând în calcul situaţia pandemică, manifestaţia de premiere va fi organizată şi petrecută conform cerinţelor de protecţie, cu asigurarea dezinfectanţilor la intrare şi controlul temperaturii corporale, responsabil - Medicul rezervaţiei, respectarea distanţei sociale şi delimitarea perimetrului spectatorilor de  participanţii la concurs în nr. de 50 persoane. Responsabili paznicii zimbrăriei.

10.                         De asigurarea parcării autovehicolelor  - responsabil maistru de sector.

11.                        Asigurarea amplificării şi lucrul generatorului - responsabil mecanicul.

12.                        Responsabil de administrarea eventualelor situaţii de urgenţă - vicedirectorul rezervaţiei.

13.                        De asigurarea eliberării fluente a tichetelor şi cecurilor responsabilă- contabila de sector.

14.                        Anunţarea rezultatelor preselecţiei preventive către titulari va fi asigurată de către vicedirector.

15.                        Premierea participanţilor va fi asigurată de către contabilitate.

16.                        Evidenţa graficului de sosire şi evaluare a colectivelor artistice participante va fi asigurată de vicedirector.

Capitolul III.

Condiţiile de participare la concurs

17.                        La concurs pot participa toţi copiii cu vârsta de până la 18 ani, conform categoriilor :

-         7-10 ani,

-         11-14 ani,

-         15-18 ani.

18.                        Desenele prezentate la concurs nu se restituie participanţilor.

19.                        Desenul trebuie să aibă dimensiunile minime corespunzătoare formatului A4 şi maxim corespunzătoare formatului A2.

Capitolul IV.

Examinarea desenelor

20.                        Examinarea desenelor prezentate la concurs se va efectua de către Comisia de evaluare (în continuare Comisia), formată din specialiştii RN ,,Pădurea Domnească" şi  a Şcolii de Artă Glodeni.

21.                        Comisia va evalua desenele prezentate conform criteriilor de evaluare, care vor include: tehnica de desen utilizată, originalitatea şi mesajul trimis.

22.                        Stabilirea rezultatelor se va realiza conform baremelor de evaluare de la 1-10, în funcţie de punctajul obţinut, fiind realizat un clasament unic pentru toate desenele prezentate la concurs.

Capitolul V.

Desemnarea câştigătorilor

23.                        În funcţie de rezultatele obţinute, Comisia va nominaliza câştigătorii concursului.

24.                        Câştigătorii concursului vor fi menţionaţi cu diplome şi premii.

25.                       Premiile vor fi oferite din contul bugetului RN ,,Pădurea Domnească,, ÎS şi sponsorii concursului.

26.Diplomele şi premiile vor fi înmânate în cadrul unei ceremonii festive.

Director interimar

RN,,Pădurea Domnească,,ÎS                                            V.Ţarigradschi